Solarna elektrana Pažin nalazi se na području industrijske zone Hodovo kod Stolaca. Elektrana je puštena u rad 07.07.2016
Solarna elektrana Pažin je napravljena u skladu sa svim najmodernijim europskim i svjetskim standardnima. Kapicitet elektrane je 149,99 kw.

Poduzeće Pažin d.o.o prati sve svjetske i europske trendove, te je među prvim tvrtkama napravio solarnu elektranu na taj način čuvamo okolinu koristeći sunce kao obnovljicvi izvor energije i budućnost … ?